Till innehåll på sidan

Resultaträkning för landsting år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 51 362 54 334 56 315 57 341 64 926
Verksamhetens kostnader ‑300 841 ‑317 526 ‑333 253 ‑347 964 ‑367 252
Nedskrivningar ‑89 ‑17 ‑30 ‑33 ‑258
Avskrivningar ‑8 795 ‑9 177 ‑9 775 ‑10 445 ‑11 116
Verksamhetens nettokostnader ‑258 364 ‑272 385 ‑286 747 ‑301 100 ‑313 700
Skatteintäkter 213 069 225 200 238 183 250 271 257 885
Utjämningssystemen 25 842 24 970 25 505 27 586 29 449
Generella statliga bidrag 21 472 22 993 26 127 26 938 28 186
Finansiella intäkter 3 153 3 044 2 807 3 353 4 063
Finansiella kostnader ‑1 871 ‑3 167 ‑2 450 ‑4 364 ‑5 336
Resultat före extraordinära poster 3 300 657 3 425 2 682 547
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 300 657 3 425 2 682 547

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se