Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens intäkter 141 595 165 485 169 051 164 228 160 063
Verksamhetens kostnader ‑599 567 ‑645 527 ‑672 783 ‑694 948 ‑710 631
Avskrivningar ‑20 570 ‑22 253 ‑23 094 ‑24 098 ‑26 132
Verksamhetens nettokostnader ‑478 542 ‑502 296 ‑526 826 ‑554 818 ‑576 700
Skatteintäkter 409 095 431 653 453 322 465 784 482 465
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 80 094 88 588 91 762 95 819 101 303
Verksamhetens resultat 10 648 17 946 18 258 6 785 7 068
Finansiella intäkter 10 079 8 877 10 670 12 588 15 905
Finansiella kostnader ‑5 736 ‑5 213 ‑5 145 ‑5 289 ‑6 118
Resultat efter finansiella poster 14 991 21 609 23 784 14 084 16 855
Extraordinära poster ‑363 ‑201 ‑300 ‑286 1 760
Årets resultat 14 628 21 409 23 484 13 798 18 615

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se