Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
           
Politisk verksamhet 156 160 171 205 222
Infrastruktur, skydd 7 811 7 613 8 378 8 895 8 792
Kultur och fritid 1 003 961 963 1 025 1 007
Pedagogisk verksamhet 56 254 59 424 62 700 66 018 68 487
Vård och omsorg 45 709 48 247 50 439 51 834 52 329
Särskilt riktade insatser 11 936 7 817 3 933 2 384 1 304
Affärsverksamhet 5 471 5 576 5 588 5 657 5 085
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 873 887 906 932 870
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 129 212 130 684 133 077 136 950 138 096

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.

Värdena inkluderar även hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se