Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter 21 392 22 303 23 538 20 651 21 187
Verksamhetens kostnader ‑20 455 ‑21 346 ‑22 660 ‑19 654 ‑19 981
Avskrivningar inkl. nedskrivningar ‑712 ‑722 ‑808 ‑813 ‑894
Verksamhetens nettokostnader 225 235 70 184 313
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning .. .. .. 0 4
Finansiella intäkter 31 18 34 30 34
Finansiella kostnader ‑149 ‑163 ‑192 ‑181 ‑182
Resultat efter finansiella poster 107 90 ‑88 33 168
Extraordinära poster 2 ‑9 ‑2 0 ‑1
Bokslutsdispositioner och skatt ‑1 ‑6 ‑2 .. ..
Årets resultat 108 75 ‑92 33 168

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se