Till innehåll på sidan

Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok, version 3.1

Serie:
X99 - Handbok
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-x99br2201_pdf
ISSN:
1654-7268 (Online); 1654-7276 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-10-03
Förfrågningar:

Magnus Häll

010-479 49 35

magnus.hall@scb.se