Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2021 2022
Kostnadsslag Okt Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Inbyggt material 138,9 151,5 153,5 153,7 154,1 154,7 153,1
Arbetslön, exkl. löneglidning 111,9 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Maskiner 109,1 114,0 114,0 114,0 118,2 122,1 124,9
Transporter, drivmedel, elkraft 122,9 137,3 140,4 143,1 140,6 140,7 151,7
Omkostnader 114,2 119,1 119,9 120,9 121,1 122,3 123,2
Entreprenörens kostnader (1–5) 123,3 131,1 132,2 132,6 132,8 133,5 133,9
Byggherrekostnader 117,1 128,1 130,8 137,1 136,8 142,1 144,2
Total faktor-
prisindex (1–6)
122,1 130,5 131,9 133,4 133,6 135,2 135,9

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se