Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för flerbostadshus

Exklusive löneglidning och moms

Flerbostadshus 2021 2022
Kostnadsslag Dec Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Inbyggt material 136,3 156,8 157,6 157,9 157,6 156,5 155,0
Arbetslön, exkl. löneglidning 111,9 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Maskiner 108,6 112,4 116,4 120,8 124,0 126,1 126,0
Transporter, drivmedel, elkraft 128,2 155,5 152,7 152,7 174,9 173,5 170,7
Omkostnader 115,6 121,3 121,4 122,2 122,9 122,9 123,3
Entreprenörens kostnader (1–5) 123,6 135,7 136,1 136,7 138,2 137,8 137,0
Byggherrekostnader 114,4 141,4 141,1 147,9 150,9 152,5 159,0
Total faktor-
prisindex (1–6)
121,9 136,7 137,0 138,7 140,5 140,4 141,0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se