Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2019 2020
Kostnadsslag Maj Dec Jan Feb Mar Apr Maj
Inbyggt material 113,8 113,5 113,7 113,8 113,9 113,9 114,0
Arbetslön, exkl. löneglidning 108,6 108,6 108,6 108,7 108,7 99,4 99,4
Maskiner 108,4 108,8 108,8 109,1 109,1 109,1 109,1
Transporter, drivmedel, elkraft 113,9 113,2 114,2 113,4 112,0 110,0 109,4
Omkostnader 110,9 111,4 111,6 110,6 110,9 108,6 108,4
Entreprenörens kostnader (1–5) 111,3 111,3 111,5 111,3 111,3 107,7 107,7
Byggherrekostnader 110,4 110,2 113,1 112,5 112,7 109,1 109,0
Total faktor-
prisindex (1–6)
111,2 111,1 111,8 111,5 111,6 108,0 107,9

Från och med april har hänsyn tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se