Till innehåll på sidan

Faktorprisindex och konsumentprisindex

Exklusive löneglidning och moms, 1968=100. Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Faktorprisindex och konsumentprisindex

Från och med april har hänsyn tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se