Till innehåll på sidan

Förhöjt prisbasbelopp

ÅrBasbelopp, kr
2021
48 600
2020
48 300
2019
47 400
2018
46 500
2017
45 700
2016
45 200
2015
45 400
2014
45 300
2013
45 400
2012
44 900
2011
43 700
2010
43 300
2009
43 600
2008
41 800
2007
41 100
2006
40 500
2005
40 300
2004
40 100
2003
39 400
2002
38 700
2001
37 700
2000
37 300
1999
37 200
1998
37 100
1997
37 000
1996
36 800

Kommentarer

Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare det förhöjda basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Det förhöjda prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30