Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 1 2022

Årsutvecklingen fortsätter stiga för Tjänsteprisindex första kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-06 8.00

Tjänsteprisindex steg med 2,7 procent det första kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021. Jämfört med det första kvartalet 2021 har tjänstepriserna stigit med 6,3 procent. Detta är den högsta årsutvecklingen sedan totala TPI började beräknas 2005. Årsutvecklingen för fjärde kvartalet 2021 var 4,8 procent.

Förändringstal
  Tjänsteprisindex Kvartalsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
Avdelning   Kv 4 2021–
Kv 1 2022
Kv 1 2021–
Kv 1 2022
  TPI 2,7 6,3
H Transport- och magasineringstjänster 5,5 15,2
I Hotell- och restaurangtjänster 0,2 5,9
J Informations- och kommunikationstjänster 2,4 4,6
L Fastighetstjänster 2,7 3,4
M Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster 1,5 3,1
N Uthyrning och andra stödtjänster 1,6 4,3
R+S Andra tjänster 1,3 4,5

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96).

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Det främsta bidraget till den positiva kvartalsförändringen var högre priser på fastighetstjänster som bidrog uppåt med 0,4 procentenheter till totala TPI. Stödtjänster till transport bidrog även de med 0,4 procentenheter.

Under kvartalet ökade även priserna inom vägtransport av gods och flyttjänster samt förlagstjänster. De bidrog båda uppåt med 0,3 procentenheter vardera. Prisökningar inom godstrafik till sjöss, dataprogrammerings- och datakonsulttjänster samt uthyrning och leasing bidrog var och en med 0,2 procentenheter. Det var även flera grupper som bidrog med 0,1 procentenhet vardera till kvartalsförändringen. Uppgången dämpades något av lägre priser på resetjänster och hotelltjänster som båda bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, kvartal 4 2021–kvartal 1 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procent-
enheter
till total
förändring,
kvartal 4 2021–
kvartal 1 2022
49.3 Annan landtransport, passagerartrafik 0,1
49.4 Vägtransport av gods och flyttjänster 0,3
50.2 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 0,2
52.2 Stödtjänster till transport 0,4
55.1 Hotelltjänster ‑0,1
56 Bar- och restaurangtjänster 0,1
58 Förlagstjänster 0,3
59 Film-, video- och TV-program, ljudinspelningar och fonogramutgivning 0,1
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 0,2
68 Fastighetstjänster 0,4
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 0,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 0,1
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 0,1
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,1
77 Uthyrning och leasing 0,2
79.1 Resetjänster ‑0,1

Utvecklingen under det senaste året

Årstakten för tjänsteprisindex var positiv första kvartalet 2022, 6,3 procent jämfört med 4,8 procent föregående kvartal. Det är den högsta årstakten sedan totala TPI började beräknas 2005.

Största bidraget till den positiva årstakten hade transport- och magasineringstjänster, med 3,0 procentenheter, varav stödtjänster till transport bidrog uppåt med 1,3 procentenheter och tjänster avseende landtransport och tjänster avseende sjötransport bidrog med 0,8 procentenheter vardera.

Tjänster inom information och kommunikation bidrog med 1,4 procentenheter till årstakten, där dataprogrammerings- och datakonsulttjänster stod för det största bidraget, 0,5 procentenheter.

Flera redovisningsgrupper inom juridik och ekonomi bidrog tillsammans med 0,7 procentenheter.

Uthyrning bidrog med 0,5 procentenheter till årstakten, varav tjänster avseende licensiering för rätten att använda immateriella rättigheter bidrog mest med 0,4 procentenheter.

Fastigheter bidrog även de med 0,5 procentenheter till den positiva årstakten.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för det andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-05 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se