Till innehåll på sidan

Föräldrapenning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-14

Statistiken visar antal mottagare, antal barn, antal och andel utbetalda nettodagar samt utbetalt belopp. Statistiken är fördelad bland annat på kön, ålder, län, kommun, utbildningsnivå och dagtyp. Statistiken visar även på föräldrar och barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenningen uppdelat på bland annat utbildnings- och inkomstnivå. Inom området finns även statistik för genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder samt statistik över barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar efter län.

För den här statistiken ansvarar:
Försäkringskassan

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0108