Till innehåll på sidan

Jämställdhetsbonus

Statistiken visar antal beviljade individer, antal utbetalda nettodagar och utbetalt belopp fördelat på ålder och län.

För den här statistiken ansvarar:
Försäkringskassan

Försäkringskassan logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Försäkringskassan

Telefon
08-786 90 00
E-post
statistikenheten@forsakringskassan.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/so0212