Till innehåll på sidan

Statistik om statligt tandvårdsstöd

Sveriges officiella statistik

Statistiken avser att beskriva användningen av tandvårdsstödet och produktionen av tandvård (utförda åtgärder inom stödet).

Statistiken publiceras på Försäkringskassans hemsida.

För den här statistiken ansvarar:
Försäkringskassan

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Försäkringskassan

Telefon
08-786 90 00
E-post
statistikenheten@forsakringskassan.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0213