Till innehåll på sidan

Registrerade personbilar i trafik 1923–2021

diagram: Registrerade personbilar i trafik 1923–2021

Kommentarer

Under krigsåren 1940-44 var de allra flesta personbilar i Sverige avregistrerade. 1976-1982 steg energipriserna kraftigt medan tillväxten var svag. 1973 inträffade den första oljeprischocken. På 90-talet drabbades Sverige av en finanskris.

Mer om statistiken

Källdata
Antal registrerade personbilar i trafik 1923–2021

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-16

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se