Till innehåll på sidan

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-16

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

SCB var producent fram till referensår 2008. Rapporter därefter publiceras hos Trafikanalys:

Lastbilstrafik

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

E-post
trafikanalys@trafa.se

Sara Berntsson

Telefon
010-414 42 07
E-post
sara.berntsson@trafa.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk1006