Till innehåll på sidan

Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Statistiknyheter

Matchningen på arbetsmarknaden - sambandet mellan utbildning och yrke

2018-12-20

Åtta av tio anställda arbetar i ett yrke som i någon grad matchar utbildningen. Eftergymnasialt utbildade har i högre utsträckning än gymnasialt utbildade ett yrke som överensstämmer med utbildningen. Bäst är matchningen för utbildade inom hälso- och sjukvårdsområdet men den är även bra för flertalet lärarutbildningar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Matchningen på arbetsmarknaden - sambandet mellan utbildning och yrke Rapport 2018-12-20
Tema: Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden Rapport 2015-12-16
Tema: Arbetsmarknad Ingenjörerna Rapport 2013-03-11
Tema: Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? Rapport 2012-06-27

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0521