Till innehåll på sidan

Utbildningsgrupper där bristen på utbildade, räknat som procent av efterfrågan, beräknas bli störst år 2035

Procent

Diagram

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-11

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se