Till innehåll på sidan

Utbildningsgrupper där bristen på utbildade, uttryckt i antal, beräknas bli störst år 2035

Tusental

Diagram

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-11

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se