Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-27

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Statistiknyheter

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

2022-04-28

Tre av tio personer i befolkningen 25–64 år är högutbildade. Den här gruppen bor oftast i storstadskommuner och i residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Mölndal och Linköping.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Befolkningens utbildning 2020 SM 2021-06-22
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2018 SM 2020-06-16
Befolkningens utbildning 2018 SM 2019-06-18
Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2018-12-05
Befolkningens utbildning 2016 SM 2017-06-14
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 SM 2016-06-22
Tema: Utbildning: Samband mellan barns och föräldrars utbildning Rapport 2016-02-09
Befolkningens utbildning 2014 SM 2015-06-25
Tema: Utbildning 2014:6 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2014-11-13
Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna Rapport 2014-01-13
Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna Rapport 2014-01-13

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0506