Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Statistiknyheter

Befolkningens utbildning 2020

2021-06-22

Knappt tre av tio personer i befolkningen 25–64 år är högutbildade. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I nio av kommunerna där har en tredjedel eller mer av befolkningen minst en treårig eftergymnasial utbildning. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Mölndal och Linköping.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Befolkningens utbildning 2020 SM 2021-06-22
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2018 SM 2020-06-16
Befolkningens utbildning 2018 SM 2019-06-18
Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2018-12-05
Befolkningens utbildning 2016 SM 2017-06-14
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 SM 2016-06-22
Tema: Utbildning: Samband mellan barns och föräldrars utbildning Rapport 2016-02-09
Befolkningens utbildning 2014 SM 2015-06-25
Tema: Utbildning 2014:6 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2014-11-13
Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna Rapport 2014-01-13
Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna Rapport 2014-01-13

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0506