Till innehåll på sidan

Högutbildade utrikes födda

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-29

Högutbildade utrikes födda är en enkätundersökning som har genomförts 2004, 2009, 2015 och 2018. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån det arbetet motsvarar deras utbildning.

Statistiknyheter

Stora skillnader i sysselsättning mellan högutbildade utrikes och inrikes födda

2019-03-13

Andelen som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning under veckan 10–16 september 2018 skiljde sig mycket mellan högutbildade utrikes födda och inrikes födda personer. Bland utrikes födda hade sju av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning medan motsvarande andel bland inrikes födda var nio av tio. Studien avser personer som invandrat till Sverige under perioden 2006-2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda Rapport 2019-03-13
Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda Rapport 2016-05-11

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0529