Till innehåll på sidan

Högutbildade utrikes födda

Högutbildade utrikes födda är en enkätundersökning som har genomförts 2004, 2009, 2015 och 2018. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån det arbetet motsvarar deras utbildning.

Statistiknyheter

Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda

2019-03-13

Andelen som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning under veckan 10–16 september 2018 skiljde sig mycket mellan högutbildade utrikes födda och inrikes födda personer. Bland utrikes födda hade sju av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning medan motsvarande andel bland inrikes födda var nio av tio. Studien avser personer som invandrat till Sverige under perioden 2006-2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda Rapport 2019-03-13
Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda Rapport 2016-05-11

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0529