Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden

Nästa publicering: 2021-11-16

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistiknyheter

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasiet

2020-11-03

Ungefär 70 procent av de som examinerats från gymnasieskolans yrkesprogram för tre år sedan hade ett arbete våren 2020. Det är en minskning med cirka 10 procentenheter jämfört med samma uppföljning 2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2020-11-03
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden efter högskolestudier Rapport 2017-11-27
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2017-11-27
Tema: Utbildning – Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2015-01-28
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2014-11-17
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande, nybörjare 2005/2006 Rapport 2013-11-25
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden, gymnasieavångna 2008/2009 Rapport 2012-11-14

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Gymnasieavgångna
Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade
Högskoleexaminerade
Högskolestuderande

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Gymnasieavgångna
Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade
Högskoleexaminerade
Högskolestuderande
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0512