Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistiknyheter

Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018

2019-11-06

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 18 procent under perioden 2014–2018. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter att öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökar grundskolan sina kostnader mest.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018 SM 2019-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017 SM 2018-10-29
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 SM 2017-10-18
Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015 SM 2016-11-10
Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014 SM 2015-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2009–2013 SM 2014-11-20

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Andreas Rasku

Telefon
010-479 67 43
E-post
andreas.rasku@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0514