Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-27

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistiknyheter

Fortsatt ökning av kostnad per elev i grundskola och förskola 2021

2022-12-01

Totala kostnaden per elev i gymnasieskolan har utvecklats svagare de senaste åren jämfört med kostnaden per elev i grundskolan och förskolan. Totala kostnaden för yrkeshögskola och universitet/högskola fortsätter att öka. Statistiken för 2021 är i linje med senaste årens utveckling.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018 SM 2019-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017 SM 2018-10-29
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 SM 2017-10-18
Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015 SM 2016-11-10
Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014 SM 2015-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2009–2013 SM 2014-11-20

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Andreas Rasku

Telefon
010-479 67 43
E-post
andreas.rasku@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0514