Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Statistiknyheter

Övergång gymnasieskola – eftergymnasial utbildning, examinerade från gymnasieskolan 2013/14-2019/20

2022-05-31

Det är vanligare bland utrikes födda att studera vidare efter gymnasieexamen än bland klasskompisarna som är födda i Sverige. Så har det sett ut sedan en tid tillbaka, men under coronapandemin ökade andelen inrikes födda som studerade vidare något.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tova Bergman

Telefon
010-479 60 81
E-post
tova.bergman@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0542