Till innehåll på sidan

Examinerade från högskolan 2015/16 och medianinkomst 2019, efter examen och kön

Utbildningslängd och examen/inriktning Examinerade 2015/16   Examinerade som arbetar 2019 (de som både arbetar och studerar ingår inte)
 Antal Andel i procent Medianinkomst 2019
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
mindre än tre år 865 625 80 86 362 623 433 423
3 - 3,5 år 22 400 9 735 79 78 363 028 410 111
4 - 4,5 år 6 670 2 590 86 83 403 723 442 017
5 år och mer 6 055 5 210 80 79 444 412 471 384
             
kortare än tre år            
högskoleexamen inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 165 .. 79 .. 334 484 ..
högskoleexamen inom Teknik och tillverkning .. 255 .. 88 .. 430 865
tandhygienistexamen 135 .. 85 .. 312 881 ..
yrkeslärarexamen 275 180 85 94 430 977 458 202
3 - 3,5 år            
arbetsterapeutexamen 340 .. 84 .. 331 867 ..
biomedicinsk analytikerexamen 270 .. 81 .. 335 179 ..
fysioterapeutexamen 365 165 77 67 327 387 329 852
förskollärarexamen 2 220 105 87 90 336 391 ..
grundlärarexamen 270 120 87 92 351 440 359 444
högskoleingenjörsexamen 635 1 405 88 89 407 596 434 753
kandidatexamen inom Humaniora och konst 1 180 625 65 66 319 825 347 398
kandidatexamen inom Hälso- och sjukvård samt social omsorg 795 135 74 70 364 890 ..
kandidatexamen inom Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 1 145 1 320 75 78 375 571 424 993
kandidatexamen inom Pedagogik och lärarutbildning 455 .. 81 .. 375 818 ..
kandidatexamen inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 6 405 3 160 80 76 374 229 410 113
kandidatexamen inom Teknik och tillverkning 575 605 79 79 404 550 430 599
kandidatexamen inom Tjänster 425 180 79 75 343 079 359 622
konstnärlig kandidatexamen 325 205 66 73 241 308 289 724
lärarexamen 595 110 83 82 380 275 ..
receptarieexamen 175 .. 89 .. 392 083 ..
röntgensjuksköterskeexamen 140 .. 79 .. 361 043 ..
sjuksköterskeexamen 3 550 530 73 74 369 487 408 826
socionomexamen 1 655 250 86 80 366 433 375 545
studie- och yrkesvägledarexamen 195 .. 82 .. 376 165 ..
ämneslärarexamen 340 230 79 89 419 035 450 584
4 - 4,5 år            
barnmorskeexamen 290 .. 93 .. 378 579 ..
civilekonomexamen 515 390 90 90 421 234 452 395
grundlärarexamen 1 025 115 90 96 365 794 392 488
juristexamen 880 555 90 88 424 491 451 913
logopedexamen 105 .. 81 .. .. ..
lärarexamen 740 520 84 85 408 678 428 477
magisterexamen (2007) inom Humaniora och konst 110 .. 59 .. .. ..
magisterexamen (2007) inom Hälso- och sjukvård samt socialt omsorg 345 .. 91 .. 409 649 ..
magisterexamen (2007) inom Pedagogik och lärarutbildning 100 .. 70 .. .. ..
magisterexamen (2007) inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 455 290 76 72 406 596 434 895
specialistsjuksköterskeexamen 1 755 275 88 85 426 519 486 337
5 år och längre            
apotekarexamen 170 .. 82 .. 456 852 ..
civilingenjörsexamen 1 265 2 330 84 82 461 921 481 908
läkarexamen 650 535 88 86 500 306 540 489
masterexamen inom Humaniora och konst 185 120 54 54 .. ..
masterexamen inom Hälso- och sjukvård samt social omsorg 255 .. 65 .. 422 969 ..
masterexamen inom Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 350 360 61 58 395 925 425 944
masterexamen inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 895 670 77 78 416 999 460 830
masterexamen inom Teknik och tillverkning 170 290 82 81 441 605 474 708
psykologexamen 430 150 83 83 414 049 428 400
psykoterapeutexamen 155 .. 84 .. 460 858 ..
speciallärarexamen 355 .. 90 .. 486 300 ..
specialpedagogexamen 315 .. 89 .. 474 445 ..
tandläkarexamen 135 100 81 80 426 726 ..
ämneslärarexamen 260 245 85 84 395 659 405 539

Endast grupper av minst 100 personer redovisas.

Kommentarer

Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.

Examinerade från högskoleutbildning omfattar (1) alla personer som aktuellt läsår har tagit ut ett examensbevis och som har avklarade högskolepoäng samma läsår och (2) alla personer som har tagit poäng aktuellt läsår, men fått ut examensbeviset först terminen efter. Personer som väntat längre än en termin med att ta ut examensbeviset efter avslutade studier har exkluderats.

Inresande studenter har exkluderats.

Det förekommer att personer tar ut flera examina under ett läsår. För dessa har en prioritering gjorts så att de endast redovisas en gång per läsår. Den utbildningen med den högsta nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatur har valts. Det innebär att yrkesexamensprogram prioriteras före generella program om utbildningarna är lika långa.
Utbildningslängden har vid deltidsutbildningar omräknats till heltid och avser den nominella studietiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-29

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se