Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan 2015/16 och medianinkomst 2019, efter utbildningsområde och kön

Tabellen är sorterad i fallande ordning efter medianinkomst för kvinnor och män totalt.

 UtbildningsområdeExaminerade 2015/16 Examinerade som arbetar 2019 (de som både arbetar och studerar ingår inte)
 AntalAndel i procentMedianinkomst 2019
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Totalt 7 330 5 585 85 87 335 287 412 059
Transporttjänster .. 240 .. 90 .. 477 938
Samhällsbyggnad och byggteknik 330 1 020 86 94 409 795 444 050
Data/IT 290 990 81 87 435 187 411 618
Teknik och tillverkning 420 1 380 82 88 355 311 417 391
Journalistik och information 135 .. 78 .. 375 422 ..
Ekonomi, administration och försäljning 2 665 905 89 87 340 492 406 410
Hotell, restaurang och turism 470 125 80 .. 329 518 ..
Kultur, media och design 440 350 73 81 318 926 337 214
Pedagogik och undervisning .. 115 .. 87 .. ..
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 1 905 190 86 82 314 391 368 641
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 265 120 79 79 272 891 ..

Endast grupper av minst 100 personer redovisas.

Kommentarer

Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.

Observera att yrkeshögskolan inte följer någon terminsindelning eller läsår. Redovisningen per läsår har skapats för att skapa jämförbarhet med de andra utbildningsformerna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-29

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se