Till innehåll på sidan

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-12-06

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, yrkesgrupp, födelseland, kön och ålder. Utbildningsaktiviteternas karaktär beskrivs avseende utbildningstyp, inlärningsmetod och vad utbildningen lett till. Undersökningen är gemensam för EU och har genomförts 2006, 2011 och 2016. Nästa undersökningsomgång är 2022. Resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat medan nationella resultat publiceras här nedan. Undersökningens engelska namn är Adult education survey (AES).

Ny ramlag i AES

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AES till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Läs mer här:

Information om införande av ny ramlag i AES

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Sex av tio sysselsatta deltog i personalutbildning

2018-02-26

Under en tolvmånadersperiod mellan 2015 och 2016 deltog sex av tio sysselsatta inom åldern 25–64 år i personalutbildning. Personalutbildning var mest vanligt förekommande bland högutbildade och därmed också i yrkesgrupper som kräver högskolekompetens. Tre av fyra deltagare anser att personalutbildningsaktiviteten har gett stor eller ganska stor nytta inom 12 månader.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Personalutbildning och annan utbildning för vuxna Rapport 2018-02-26
Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Rapport 2014-01-30

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0538