Till innehåll på sidan

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, yrkesgrupp, födelseland, kön och ålder. Utbildningsaktiviteternas karaktär beskrivs avseende utbildningstyp, inlärningsmetod och vad utbildningen lett till. Undersökningen är gemensam för EU och har genomförts 2006, 2011 och 2016. Nästa undersökningsomgång är 2022. Resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat medan nationella resultat publiceras här nedan. Undersökningens engelska namn är Adult education survey (AES).

Ny ramlag i AES

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AES till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Läs mer här:

Information om införande av ny ramlag i AES

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Vuxnas deltagande i utbildning 2016

2018-02-26

Under en tolvmånadersperiod mellan 2015 och 2016 deltog sex av tio sysselsatta inom åldern 25–64 år i personalutbildning. Personalutbildning var mest vanligt förekommande bland högutbildade och därmed också i yrkesgrupper som kräver högskolekompetens. Tre av fyra deltagare anser att personalutbildningsaktiviteten har gett stor eller ganska stor nytta inom 12 månader.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Personalutbildning och annan utbildning för vuxna Rapport 2018-02-26
Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Rapport 2014-01-30

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0538