Till innehåll på sidan

Studerande och studerande som slutfört konst- och kulturutbildning efter utbildningsinriktning 2019

Utbildningsinriktning (SUN 2000, 4-siffernivå) Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal studerande som slutfört utbildning Slutförandegrad
Totalt 2 880 5 530 2 309 81
Konst och media, allmän utbildning (210z) 80 160 76 95
Bild- och formkonstnärlig utbildning (211a) 508 1 185 312 60
Annan utbildning inom bild- och formkonst (211x) 21 40 18 90
Musik (212a) 539 1 033 441 83
Dans, teater och dramatik (212b) 199 507 141 72
Annan utbildning inom musik, dans och dramatik (212x) .. .. .. ..
Film-, radio- och TV-produktion (213b) 76 180 51 66
Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto (213d) 114 305 99 88
Modedesign (214a) 4 4 .. ..
Inredningsdesign (214b) 21 43 22 100
Industri- och produktdesign (214c) 23 44 19 90
Konsthantverk (215z) 990 1 570 859 89
Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap (223x) 50 100 48 96
Tillverkning av textilier och konfektion (542c) 88 162 60 77
Trätekniskt arbete (543c) 7 13 6 100
Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur (581x) 24 48 21 88
Okänd (999z) 136 136 136 100

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.
Utbildningsinriktning:
Utbildningsinriktning bygger på klassifikationen SUN 2000.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se