Till innehåll på sidan

Studerande och studerande som slutfört konst och kulturutbildningar efter utbildningens syfte 2019

  Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal studerande som slutfört utbildning Slutförandegrad
Totalt 2 880 5 530 2 309 81
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 1 302 2 866 894 70
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 395 1 128 304 78
Utbildningar inom kulturarvsområdet 1 183 1 536 1 111 95
Kvinnor 2 318 4 118 1 788 84
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 949 2 019 649 72
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 273 779 210 79
Utbildningar inom kulturarvsområdet 994 1 320 929 96
Män 664 1 412 521 74
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 353 847 245 65
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 122 349 94 75
Utbildningar inom kulturarvsområdet 189 216 182 91

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se