Till innehåll på sidan

Nyckeltal: Studerande och studerande som slutfört vissa andra utbildningar 2015-2019

  2015 2016 2017 2018 2019
Antal antagna som påbörjat studier 142 368 321 289 405
Därav kvinnor 119 240 211 175 251
Därav män 23 128 110 114 154
Antal studerande 142 496 640 649 740
Därav kvinnor 119 349 447 402 442
Därav män 23 147 193 247 298
Antal studerande som slutfört utbildning .. 131 196 235 333
Därav kvinnor .. 77 162 161 198
Därav män .. 54 34 74 135
Slutförandegrad .. 82 80 66 74
Slutförandegrad för kvinnor .. 77 80 70 78
Slutförandegrad för män .. 92 79 60 68

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se