Till innehåll på sidan

Yrkeshögskolan

Nästa publicering: 2021-03-26

Här redovisas årlig statistik över yrkeshögskolans sökande, studerande och examinerade.

För en utförlig analys och fler tabeller, se Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

myh.se

Statistiknyheter

Sysselsättning efter avslutad utbildning från yrkeshögskolan, 2008-2018

2020-12-15

Efter examen från yrkeshögskolan varierar inkomst från arbete mellan utbildningsområden och mellan kvinnor och män. Tre år efter examen 2015 var inkomsten högst bland män med examen inom Samhällsbyggnad och byggteknik och lägst bland kvinnor med examen inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Sysselsättning och inkomster efter yrkeshögskolan Rapport 2020-12-15

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Studerande och examinerade
Sökande
Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Studerande och examinerade
Sökande
Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0701