Till innehåll på sidan

Folkhögskolestatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-31

Årlig statistik över folkhögskolans deltagare redovisas efter kurstyp, kursinriktning, studieomfattning, utbildningsnivå, nationell bakgrund, kön, region och ålder. Här redovisas även årlig statistik över folkhögskolans pedagogiska personal och kostnader.

Statistiknyheter

Fler påbörjar studier på eftergymnasial nivå

2022-12-20

Andelen som har påbörjat eftergymnasiala studier har ökat bland de elever som har fått grundläggande behörighet genom folkhögskolans allmänna kurser.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Grundläggande behörighet efter allmän kurs Rapport 2022-01-13
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2016 SM 2017-12-20
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 SM 2016-12-15
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2014 SM 2015-10-08
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 SM 2014-05-16
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2012 SM 2013-05-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Robert Hansson

Telefon
010-479 65 23
E-post
robert.hansson@scb.se

Samuel Snickars

Telefon
010-479 64 35
E-post
samuel.snickars@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0601