Till innehåll på sidan

Grundläggande behörighet efter allmän kurs

En tredjedel avslutar allmän kurs med grundläggande behörighet till vidare studier

Statistiknyhet från SCB 2022-01-13 9.30

Mellan 6 000 och 7 000 personer börjar studera på folkhögskolans allmänna kurs på gymnasial nivå varje år. Ungefär 80 procent av dem läser minst två terminer i följd och ungefär en tredjedel får grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan.

Det visar ny statistik om deltagarnas studiemönster på folkhögskolans allmänna kurs. Allmän kurs vänder sig främst till personer som inte har fullföljt grund- eller gymnasieskolan och ger behörighet till fortsatta studier motsvarande den som kan fås genom gymnasieskolan eller komvux.

Många läser på allmän kurs på gymnasial nivå för att få grundläggande behörighet, men även andra syften är vanliga. Det handlar främst om att deltagarna vill få en bättre position på arbetsmarknaden, att de läser för personlig utveckling eller som förberedelse för fortsatta studier, till exempel inom komvux.

Det är vanligast att läsa två terminer, men andelen som läser fler terminer har ökat de senaste åren. De som erhåller behörighet läser i snitt två terminer längre än de som lämnar allmän kurs utan behörighet.

En fördjupning av resultaten för några deltagargrupper bland nybörjare på gymnasial nivå visar bland annat att en högre andel bland deltagare med funktionsnedsättning avslutar med grundläggande behörighet.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Samuel Snickars

Telefon
010-479 64 35
E-post
samuel.snickars@scb.se