Till innehåll på sidan

Regional fördelning av egen FoU, utgifter, personer och årsverken i offentlig sektor

LänTotala utgifter
för egen FoU,
mnkr
Personer i
FoU-
verksamhet
Årsverken
för FoU,
totalt
Totalt 7 454 17 688 4 896
Blekinge 54 77 67
Dalarna 60 514 94
Gotland 7 10 6
Gävleborg 53 154 50
Halland 63 70 62
Jämtland 45 84 33
Jönköping 43 182 50
Kalmar 26 66 22
Kronoberg 25 33 11
Norrbotten 145 285 97
Skåne 1 057 2 728 558
Stockholm 2 417 3 575 1 530
Södermanland 37 118 31
Uppsala 464 1 695 282
Värmland 13 81 21
Västerbotten 435 954 333
Västernorrland 27 42 22
Västmanland 51 105 44
Västra Götaland 1 254 4 610 584
Örebro 246 564 169
Östergötland 765 1 491 657
Ej regionalt fördelat 167 250 173

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se