Till innehåll på sidan

Utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd i offentlig sektor efter mottagande sektor

Mottagande sektorMiljoner
kronor 
Totalt 18 600
Företag 2 048
Universitet och högskolor 11 152
Försvarsmyndigheter 85
Övriga myndigheter 775
Landsting och kommuner 386
Lokala och regionala FoU-enheter 47
Branschforskningsinstitut 1 078
Övriga privata utförare 267
Internationella organisationer 2 430
Övrigt i utlandet 152

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se