Till innehåll på sidan

Andel av företagssektorns utgifter för egen FoU 2019, för de tio, tjugo och femtio största utförarna

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se