Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter län

Län 2005 2007[1] 2009[2] 2011 2013 2015 2017[3]
Sverige 71 702 78 352 80 464 82 066 85 934 95 576 110 933
Stockholms län 24 201 26 757 26 075 28 385 33 030 37 590 39 580
Uppsala län 1 572 1 961 1 841 1 849 2 111 2 264 2 155
Södermanlands län 827 813 1 214 1 370 1 222 1 322 988
Östergötlands län 4 461 5 120 6 670 6 584 6 557 7 240 7 142
Jönköpings län 1 084 1 203 1 339 1 294 1 189 1 377 1 745
Kronobergs län 391 571 1 721 1 402 1 808 2 012 2 638
Kalmar län 260 294 395 261 295 425 195
Gotlands län .. 108 9 .. 6 6 ..
Blekinge län 964 1 284 1 238 1 223 353 680 410
Skåne län 10 660 14 430 12 626 13 228 11 719 10 078 11 610
Hallands län 257 209 466 443 497 419 461
Västra Götalands län 19 366 17 160 18 796 19 376 18 814 23 362 35 517
Värmlands län 865 915 280 283 426 412 850
Örebro län 1 410 1 274 1 281 1 061 1 263 916 946
Västmanlands län 1 357 1 132 1 724 1 402 1 700 2 239 2 453
Dalarnas län 673 1 137 1 063 1 083 1 405 1 350 1 344
Gävleborgs län 750 960 1 175 .. 1 048 1 269 846
Västernorrlands län 495 500 633 656 595 632 746
Jämtlands län .. 21 37 48 21 28 ..
Västerbottens län 312 497 476 417 554 550 627
Norrbottens län 727 831 519 392 504 762 617
Ej regionalt fördelat 951 1 175 888 673 818 642 0

[1] Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats.

[2] Korrigering 2015-05-11. Data för 2009, 2011 och 2013 har korrigerats.

[3] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se