Till innehåll på sidan

Årsverken i FoU-verksamhet samt konfidensintervall fördelade efter län 2017

 TotaltKvinnorMän
LänAntal± 95 % KIAntal± 95 % KIAntal± 95 % KI
Hela riket
19 096 356 8 617 253 10 479 271
Stockholms län
5 786 202 2 669 144 3 118 146
Gotlands län
50 27 14 13 36 24
Uppsala län
2 897 152 1 331 98 1 565 119
Södermanlands län
36 21 25 19 11 10
Örebro län
232 35 105 30 127 38
Västmanlands län
122 41 62 29 60 29
Dalarnas län
94 34 51 26 43 22
Gävleborgs län
143 45 66 30 77 34
Östergötlands län
992 73 460 58 532 53
Jönköpings län
156 42 75 30 81 30
Kronobergs län
226 44 104 26 122 39
Kalmar län
98 37 56 31 41 20
Blekinge län
75 33 32 23 43 23
Skåne län
2 620 148 1 163 101 1 457 108
Hallands län
110 36 50 25 60 28
Västra Götalands län
3 264 156 1 394 107 1 870 119
Värmlands län
279 36 127 34 152 26
Västernorrlands län
138 37 32 21 106 34
Jämtlands län
72 31 42 26 30 19
Västerbottens län
1 258 108 594 77 664 81
Norrbottens län
448 55 163 37 285 50
Ej fördelat på län
.. .. .. .. .. ..

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se