Till innehåll på sidan

Årsverken i FoU-verksamhet samt konfidensintervall fördelat på tjänstekategori och kön 2017

 TotaltKvinnorMän
TjänstekategoriAntal± 95 % KIAntal± 95 % KIAntal± 95 % KI
Samtliga
19 096 356 8 617 253 10 479 271
Professorer
2 171 105 578 57 1 593 94
Forskarassistenter
306 40 139 33 167 31
Lektorer
2 528 113 1 134 75 1 394 87
Adjunkter
461 58 276 46 185 37
Forskare
4 266 174 1 861 119 2 404 144
Forskningsassistenter
527 100 287 82 240 62
Doktorander
6 143 168 2 924 119 3 219 125
Administrativ och övrig teknisk personal
875 120 537 97 339 73
Forskningsingenjörer/Laboratoriebiträden
1 819 155 881 110 938 115

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se