Till innehåll på sidan

Driftkostnader för FoU inom universitet och högskola efter finansieringskälla 2017

Finansieringskällamnkr
Totalt 36 881
Direkta statsanslag, totalt 16 177
varav  
ramanslag 14 531
övriga FoU-anslag (exkl. ALF-medel) 22
ALF-medel 1 624
Forskningsråd, totalt 5 695
varav  
Vetenskapsrådet 4 385
Forte 458
FORMAS 852
Universitet och högskolor 1 028
Statliga myndigheter, exkl. forskningsråd och UoH 3 054
varav  
VINNOVA 799
Kommuner och Landsting 1 236
Offentliga forskningsstiftelser 1 181
Företag i Sverige 1 330
Privata icke vinstdrivande organisationer[1] 4 398
Utlandet 2 615
varav  
EU 1 600
Övrigt 167

1) Inklusive stiftelser förvaltade av lärosätena.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se