Till innehåll på sidan

Totala utgifter, driftkostnader och investeringar för forskning och utveckling

Miljoner kronor, 2017 års priser

ÅrUtgifterDriftkostnaderInvesteringar
(byggnader, mark
och fastigheter)
Investeringar
(maskiner och
inventarier)
2015
37 985 35 832 216 1 937
2017
38 781 36 881 188 1 712

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se