Till innehåll på sidan

Totala utgifter för FoU och antal årsverken i FoU-verksamhet per forskningsämnesområde 2019

ForskningsämnesområdeUtgifterÅrsverken[1]
Totalt
42 165 21 080
Naturvetenskap
10 108 5 473
Teknik
6 734 3 302
Medicin och hälsovetenskap
13 696 5 179
Lantbruksvetenskap
3 180 599
Samhällsvetenskap
5 781 3 507
Humaniora och konst
2 667 1 380

[1] Årsverken utan forskningsämnesområde redovisas inte separat.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se