Till innehåll på sidan

Totala utgifter för FoU och antal årsverken i FoU-verksamhet per forskningsämnesområde 2017

ForskningsämnesområdeUtgifterÅrsverken
Totalt
38 781 19 096
Naturvetenskap
9 691 4 746
Teknik
6 092 2 833
Medicin och hälsovetenskap
13 189 4 946
Lantbruksvetenskap
2 199 584
Samhällsvetenskap
5 202 3 136
Humaniora och konst
2 408 1 236

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se