Till innehåll på sidan

FoU-årsverken uppdelat på sektor och kön, 2017

 Andel
kvinnor, %
Andel
män, %
Totalt antal
årsverken
Företagssektorn
25 75 63 729
Universitet- och högskolesektorn
45 55 19 096
Statliga myndigheter
38 62 2 206
Landsting, kommuner och FoU-enheter
63 37 2 689
Privata icke-vinstdrivande sektorn
73 27 109

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se