Till innehåll på sidan

Regional fördelning av utgifter för egen FoU, 2017

Miljoner kronor

LänSamtliga sektorerAndel, %Företags-
sektorn
Universitet- och högskole-
sektorn
Offentlig sektorPrivata icke-vinstdrivande
sektorn
Stockholms län
53 603 34,5 39 580 12 060 1 963 ..
Västra Götalands län
42 997 27,6 35 517 6 680 800 ..
Skåne län
18 266 11,7 11 610 6 016 640 ..
Östergötlands län
9 793 6,3 7 142 1 960 691 ..
Uppsala län
8 245 5,3 2 155 5 838 252 ..
Västerbottens län
3 549 2,3 627 2 642 280 ..
Kronobergs län
2 968 1,9 2 638 306 24 ..
Västmanlands län
2 697 1,7 2 453 194 50 ..
Jönköpings län
2 026 1,3 1 745 239 42 ..
Norrbottens län
1 652 1,1 617 893 142 ..
Örebro län
1 621 1,0 946 468 207 ..
Dalarnas län
1 506 1,0 1 344 102 60 ..
Värmlands län
1 212 0,8 850 349 13 ..
Södermanlands län
1 101 0,7 988 76 37 ..
Gävleborgs län
1 027 0,7 846 128 53 ..
Västernorrlands län
999 0,6 746 228 25 ..
Hallands län
667 0,4 461 143 63 ..
Blekinge län
605 0,4 410 140 55 ..
Kalmar län
401 0,3 195 181 25 ..
Jämtlands län
178 0,1 .. 139 39 ..
Gotlands län
7 0,0 .. .. 7 ..
Ej regionalt fördelat
352 0,2 .. .. 167 185
Hela riket
155 534 100,0 110 933 38 781 5 635 185

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se