Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter sektor samt andel av BNP

Fasta priser 2019

Diagram

Kommentarer

Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se