Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter typ av FoU och sektor, 2017

Procent

 FöretagssektornStatliga
myndigheter
Landsting,
kommuner
och FoU-
enheter
Grundforskning
5 30 5
Tillämpad forskning
15 37 83
Utvecklingsverksamhet
80 33 12
Total
100 100 100

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se