Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU och FoU som andel av BNP, 2007–2017

2017 års prisnivå, miljoner kronor

Utgifter för egen FoU och FoU som andel av BNP, 2007–2015

 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se