Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU per sektor, mnkr, löpande priser

ÅrFöretagssektornUniversitets- och högskolesektornStatliga myndigheterLandsting, kommuner och FoU-enheterPrivata icke-vinstdrivande sektornTotalt
2003
71 953 21 062 3 149 377 96 541
2005[1]
71 702 21 660 3 089 1 717 306 98 474
2007
78 352 23 534 3 297 2 008 179 107 370
2009
80 464 27 934 2 816 2 144 84 113 442
2011
82 066 31 244 2 606 2 594 378 118 888
2013
85 934 33 854 2 349 2 319 280 124 736
2015
95 576 36 630 2 398 2 288 254 137 146
2017
110 933 38 781 2 701 2 932 185 155 532

[1] Företag med 10–49 anställda samt landsting och kommuner inkluderas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se