Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU samt FoU-årsverken

Miljoner kronor, 2016 års prisnivå och antal

Sektor 20152016
Företagssektorn
Utgifter
96 883 99 761
 
Årsverken
57 691 64 276
Universitets- och högskolesektorn
Utgifter
37 131 38 452
 
Årsverken
20 035 21 918
Statliga myndigheter
Utgifter
2 431 2 462
 
Årsverken
2 301 2 334
Landsting
Utgifter
2 018 2 123
 
Årsverken
1 578 1 559
Kommuner
Utgifter
107 111
 
Årsverken
158 188
Lokala och regionala FoU-enheter
Utgifter
195 186
 
Årsverken
198 188
Privat icke-vinstdrivande sektor
Utgifter
258 278
 
Årsverken
191 227
Totalt
Utgifter
139 023 143 372
 
Årsverken
82 151 90 692

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-07-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se